Program Akademickie Centra Szkolenia Sportowego (ACSS) jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i określony jako „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2024”.

Wartość dofinansowania programu ACSS 2023 wynosiła 14 500 000,00 zł, natomiast całkowita wartość programu – 15 225 000,00 zł.

Celem działalności ACSS jest wspieranie szkolenia zawodników uzdolnionych sportowo przygotowujących się do mistrzowskich imprez międzynarodowych w tym Uniwersjad oraz Akademickich Mistrzostw Świata, a w dalszej perspektywie czasowej Igrzysk Olimpijskich.

Według stanu na 31.12.2023 r., w programie ACSS w 2023 r. szkolonych jest 1224 zawodników. W podziale na kluby: AZS AWF Warszawa (261), AZS AWF Katowice (182), AZS AWFiS Gdańsk (120), OŚ AZS Poznań (119), AZS AWF Kraków (115) .

 

WYKAZ AKCJI 2024: do pobrania